Kredyt hipoteczny, kredyty hipoteczne

kredyt hipoteczne

 

Kredyt hipoteczny jest to zazwyczaj średnio- lub długoterminowy kredyt na zakup bądź budowę domu lub mieszkania, który posiada docelowe zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.

 

Zabezpieczenia kredytu hipotecznego.


Do czasu ustanowienia hipoteki zabezpieczenie kredytu może mieć formę:

 

 • blokady środków na rachunku kredytobiorcy,
 • poręczenia osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową.
 • ubezpieczenia kredytu,
 • poręczenia cywilnego,
 • poręczenia wekslowego.

 

Powyższe zabezpieczenie obowiązują do momentu wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, na budowę lub zakup, której bierzemy kredyt, w sądzie rejonowym. Kredyty hipoteczne stanowią najpopularniejszą formę finansowania mieszkaniowych potrzeb osób fizycznych.

 

Rodzaje kredytów hipotecznych.


Kredyt hipoteczny może być udzielany zarówno w walucie krajowej, jak i obcej. Jeśli zdecydujemy się na walutę obcą można skorzystać z dwóch opcji:

 

 • Walutowa – bank udziela kredytu w walucie krajowej, lecz cała kwota kredytu przeliczana jest na walutę obcą wg kursu z dnia podpisania umowy. Raty są ustalane w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w złotówkach, po przeliczeniu raty kredytu wg kursu bieżącego.
 • Walutowa denominowana – polega na spłacie kredytu walutowego w walucie krajowej.

 

kredyt hipoteczny

 

Koszty kredytów hipotecznych.


Oprócz oprocentowania, które doliczane jest do rat kredytów, wiąże się z nimi szereg innych kosztów, gdy zawierasz kredyt hipoteczny, tj.:

 

 • Prowizja za przyznanie kredytu,
 • Ubezpieczenie kredytu i nieruchomości,
 • Wycena nieruchomości,
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • Koszty związane z ustanowienie hipoteki i czynnościami notarialnymi.

 

Kredyty hipoteczne były bardzo popularne w ciągu ostatnich kilku lat, lecz kryzys gospodarczy zmusił banki do zaostrzenia warunków ich przyznawania i zwiększenia oprocentowania oraz prowizji, co uniemożliwiło wielu osobom zaciągnięcia kredytu. Płacę Mniej zawiera oferty najlepszych kredytów i pożyczek gotówkowych, dzięki czemu nasi użytkownicy mogą znaleźć produkty dostosowane do swoich potrzeb i preferencji.

Płacę Mniej porównuje kredyty hipoteczne oferowane min. przez PKO BP, mBank, DominetBank, Polbank, Citibank oraz inne banki i instytucje finansowe.